jueves, 22 de enero de 2015

Arteterapia, roba de matti


Arteterapia, roba da matti. from valentina bestetti on Vimeo.

Roba da matti. Erotasunari buruzko mintegia. Susana Talayero
Asteazkena, 28 Urtarrila, 2015 - 17:00

Erotasunarekiko interes pertsonala da “Roba da matti” mintegiaren abiaburua. Arlo psikopatologikoaren, erotasunaren eta erakunde psikiatrikoaren inguruan dauden auziak ikertu nahi ditu. Hizketan jartzen du Silvano Agostiren Il volo (1975) dokumentala José María Álvarez psikoanalistarekin eta Fernando Colina psikiatrarekin, bi pertsona horien zereginak era kritikoan aztertzen baititu patologiak tratatzeko moduak eta moldeak praktikatik.
(...)

Susana Talayeroren proposamena da “Roba da matti” mintegia. 17:00etatik 20:00etara izango da.

PROGRAMA:
17:00-17:20: aurkezpena Susana Talayeroren eskutik.
17:20-18.00: Silvano Agostiren Il volo filmaren proiekzioa
18:00-18:30: José María Álvarezen hitzaldia
18:30-19:00: Fernando Colinaren hitzaldia
19:00-20:00: eztabaida

1975ean egin zuen Silvano Agostik Il volo dokumentala, Franco Basaglia psikiatraren mandatuz. Filmean agertzen den esperientzia Triesteko ospitale psikiatrikoan jarri zuten praktikan, mugimendu antipsikiatrikoaren garaian: ehun eri irteten dira eroetxetik abioiz bidaia bat egiteko. Filmak beste modu batzuk proposatzen ditu erotasunaren agertokiez berriz hausnartzeko, eta erakunde psikiatrikoan aldaketak egiteko aukera aipatzen du. 2012an, Si volabideoa egin nuen, film hau hizpidera ekarrita.

[testu osoa irakurtzeko: http://www.bulegoa.org/eu/orain]
Roba da matti. Seminario sobre la locura. Susana Talayero
Miércoles, 28 Enero, 2015 - 17:00

El seminario “Roba da matti” parte de un interés personal por la locura y pretende explorar cuestiones que bordean lo psicopatológico, la locura y la institución psiquiátrica. Pone el documental Il volo(1975) de Silvano Agosti en diálogo con el psicoanalista José María Álvarez y el psiquiatra Fernando Colina, dos personas cuyo hacer cuestiona desde la práctica clínica modos y maneras de tratar las patologías.
(...)

El seminario “Roba da matti” es una propuesta de Susana Talayero. Se desarrollará entre las 17:00 y las 20:00.

PROGRAMA:
17:00-17:20: presentación a cargo de Susana Talayero
17:20-18.00: proyección de Il volo de Silvano Agosti
18:00-18:30: intervención de José María Álvarez
18:30-19:00: intervención de Fernando Colina
19:00-20:00: debate

Il volo es un documental realizado por Silvano Agosti en 1975 por encargo de psiquiatra Franco Basaglia. El film recoge una experiencia puesta en práctica en el hospital psiquiátrico de Trieste, en tiempos del movimiento antipsiquiátrico, en la que cien pacientes salen del manicomio para realizar un viaje en avión. El film propone otras maneras de repensar los escenarios de la locura y apunta posibilidades de introducir cambios en la institución psiquiátrica. En 2012 realicé el vídeo Si vola referenciando esta película.

[texto completo en: http://www.bulegoa.org/ahora]


www.burumapak.blogspot.com  
www.flowandshow.blogspot.com  
http://in-fluyendo.blogspot.com.es
www.bilbohiria.com/irratsaioak/berbaz

No hay comentarios:

Publicar un comentario